Arama Kartları

1- Türkiye’ye ait +90850 satışımız yoktur.

2-Türkiye’ye veya başka ülke ARAMA KARTI satışımız yoktur.

3-Türkiye’ye veya başka ülke Toplu SMS satışı yoktur.

4-Türkiye Cumhuyiyeti’nde herhangi bir ofis server büro veya operatör anlaşması yoktur.

5- Ayyıldıztel.com DELLMONT BV’den bir hizmettir.

   Dellmont BV

   Posta Kutusu 368

   2130 AJ Hoofdorp

   Hollanda

Yerel Mahkemenin Ticaret Sicili: Hollanda

No. altında Kayıtlı: 73623806

KDV kayıt numarası: NL820415182B01

Open chat